Over Hart voor Bewind

Ieder mens heeft zijn eigen combinatie van kwaliteiten en vaardigheden. Het kan gebeuren dat u met sommige zaken hulp nodig heeft.

Over ons, hoe kijken wij eigenlijk naar onze dienstverlening? Waar de één hulp nodig heeft van bijvoorbeeld een arts of thuiszorg, heeft de ander hulp nodig bij het beheren van zijn financiën en/of het nemen van bepaalde beslissingen. Hulp vragen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Hart voor Bewind ziet uw vraag om hulp daarom als een blijk van persoonlijke kracht en kwaliteit.

Missie

Hart voor Bewind wil inkomsten en vermogen van haar cliënten op integere, transparante wijze stabiliseren, beheren en optimaliseren. Daarnaast wil Hart voor Bewind haar cliënten op respectvolle wijze helpen en/of adviseren in het nemen van beslissingen in het kader van mentorschap.

Visie

Uw recht op zelfbeschikking is de basis van waaruit wij werken. Uw wensen, kwaliteiten en vaardigheden zijn dan ook onmisbaar om in samenspraak met u, uw financiën te stabiliseren, te beheren en te optimaliseren. Wij kiezen voor een persoonlijke benadering en individueel maatwerk. Dit vinden wij belangrijk om vertrouwen in elkaar te kunnen hebben en om afspraken met u te kunnen maken die zo goed mogelijk bij uw persoonlijke situatie passen.

Contact

Als u zich goed voelt bij wat u tot nu toe over ons heeft gelezen en u zoekt een curator, bewindvoerder of een mentor, dan nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.