Indienen aanvraag mentorschap

U vindt het moeilijk om beslissingen te nemen over de zorg, hulp, begeleiding, die u nodig heeft. In overleg met u wordt ervoor gekozen om mentorschap aan te vragen. Hieronder staat in grote lijnen beschreven wat er dan moet gebeuren.

Afspraak

U stuurt een bericht via het formulier op onze site. In het bericht schrijft u uw naam, adres en telefoonnummer. U stelt uw vraag. U kunt ook vragen of wij u willen terugbellen.

U kunt ons ook bellen voor een afspraak. Ons telefoonnummer staat op onze contact pagina.

Tijdens het eerste gesprek geven wij informatie over mentorschap en de aanvraagprocedure. U vertelt waarom u hulp nodig heeft. Wij spreken een week bedenktijd af. In die week kunt u nadenken over alle informatie. Na een week hebben wij weer contact. Dan vertelt u ons of u door ons geholpen wilt worden.

Als wij uw mentor worden, vullen wij de aanvraagformulieren in. U geeft ons alle informatie die hiervoor nodig is.

Mentorplan

Voor dat het mentorschap door de rechter wordt uitgesproken moet de mentor een mentorplan opstellen. In het plan staat minimaal het volgende beschreven:

  • Het doel van uw mentorschap;        De-Rechtspraak
  • De gemaakte afspraken om het doel van uw mentorschap te bereiken;
  • Wat u van uw mentor mag verwachten;
  • Wat de mentor van u mag verwachten;
  • Of u 1x in de twee maanden contact met uw mentor wilt en zo ja, op welke manier;
  • Wie uw contactpersoon is;
  • Wanneer u uw contactpersoon kunt bereiken;
  • Wie de vervanger is bij afwezigheid;
  • Wie u in noodgevallen kunt bereiken, buiten werkdagen om.

Als het plan klaar is, stuurt de mentor het op naar de rechter, samen met het aanvraagformulier mentorschap en de bereidverklaring van de mentor. Dan neemt de rechter een beslissing of er mentorschap wordt ingesteld en wie uw mentor is. U krijgt de beschikking van de rechtbank thuisgestuurd. Daarna kan het mentorschap beginnen.

Als u meer wilt weten over de taken en bevoegdheden van een mentor, kunt u dat hieronder nalezen door te klikken op het kopje ‘uitgangspunten’. Bij de uitvoering van het mentorschap hanteren wij de  uitgangspunten van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Mentoren (NBPM).

Tip mentorschap: Houdt u er rekening mee dat, u van te voren toestemming moet vragen om een beslissing te kunnen nemen over uw zorgverlening, hulpverlening en (medische) behandeling.

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM.