Einde mentorschap

Einde mentorschap, kan dat? De regels hiervoor zijn in de wet vastgelegd. Wij noemen er een paar.

Bepaalde periode

Als de kantonrechter het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij, eindigt het mentorschap. Het mentorschap eindigt ook als u onder curatele wordt gesteld. Als u overlijdt eindigt het mentorschap van rechtswege.

Oorzaken

Vanaf het moment dat de oorzaken van het mentorschap niet meer bestaan, kan de kantonrechter besluiten om het mentorschap op te heffen. Dit gebeurt op uw verzoek of op verzoek van het openbaar ministerie.

Op verzoek

Als er gegronde redenen zijn voor de mentor om haar diensten niet langer te willen en/of te kunnen aanbieden, kan zij bij de rechtbank een verzoek indienen om haar te ontslaan van haar taak.

De beschikking waarmee het mentorschap wordt opgeheven treedt in werking op het moment dat hij aan u is verzonden. In de beschikking staat de datum vermeld waarop het mentorschap wordt beeindigd.

Lees ook: Boek 1, Titel 20, artikel 462 van het Burgelijk Wetboek