Taken mentor

Een mentor heeft bepaalde werkzaamheden. Wij hebben voor u een aantal voorbeelden opgeschreven. De opsomming is niet compleet. Wij willen u hiermee een indruk geven.

Mentortaken

 • Een vertrouwensrelatie met u en uw omgeving opbouwen;
 • Het mede beoordelen of u in staat bent om zelf bepaalde beslissingen te nemen;
 • Als u het zelf kunt, u zelf uw rechtshandelingen laten verrichten;
 • U, andere belanghebbenden en zorgverleners gevraagd en ongevraagd adviseren;
 • Een onafhankelijke positie innemen;
 • Toezicht en controle houden op de kwaliteit van uw zorg- en/of hulpverlening;
 • Onderzoeken wat uw persoonlijke achtergrondwensen zijn bij uw zorgverlening;
 • Onderzoeken wat u wilt dat er gebeurt na uw overlijden, wie doet wat;
 • Als er geen noodzakelijke hulpverlening aanwezig is dan zorgt de mentor dat die hulp er komt;
 • Het respecteren van uw religieuze/levensovertuiging en uw culturele achtergrond;
 • Informatie geven u, andere belanghebbenden en zorgverleners;
 • Het nemen van beslissingen en/of instemmen met zorgplannen;
 • Op de hoogte blijven van uw situatie en wat er speelt;
 • Het verlenen van toestemming aan de behandelaar voor toediening van medicatie onder dwang als dit medisch noodzakelijk is;
 • Het laten opnemen van een verklaring van de mentor voor het verlenen van toestemming op verzoek van zorgverleners in het medische dossier en de monitoring ervan.

Meer lezen over mentortaken en de kwaliteitseisen waaraan een professionele mentor moet voldoen.

Bron: Rijksoverheid, NBPM.