Een mentor, wat niet?

Er zijn grenzen aan mentor taken. Wij hebben er een paar voor u beschreven.

Wat doen wij niet voor u?

  • Wij mengen ons niet in beslissingen die horen tot de taken van bijvoorbeeld artsen, hulpverleniers en zorgverleners;
  • Wij dwingen geen zorg en/of hulp af die door professionele zorg- en/of hulpverleners als zinloos wordt beschouwd;
  • Als u zich verzet tegen een ingrijpende behandeling dan mag de mentor deze behandeling alleen laten uitvoeren als het nalaten ervan ernstige nadelige gevolgen voor u heeft en/of gevaarlijk voor u is;
  • Wij nemen geen beslissingen die zijn uitgesloten bij wet, verdrag of hoogstpersoonlijke handelingen zoals het vragen om euthanasie, onvrijwillige opname, het opmaken van een testament, het erkennen of ontkennen van kinderen, het gebruik maken van uw stemrecht;
  • Wij nemen geen beslissingen waarvan is gebleken dat u die zelf kunt nemen;
  • Wij nemen geen beslissingen over uw inkomsten en vermogen.

De opsomming is natuurlijk niet compleet. Als er werkzaamheden van ons worden gevraagd die wij niet kunnen uitvoeren omdat het niet tot onze taken behoort, zullen wij hierover met u in gesprek gaan.

 Hier kunt u de bevoegdheden van een mentor nog eens nalezen.

Bron: Rijksoverheid, NBPM.