Mentorschap

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om beslissingen te nemen over hulp en/of zorgvragen. Dan kan mentorschap misschien een oplossing bieden. Hieronder kunt u meer lezen.

Hart voor Bewind helpt u met het nemen van beslissingen over zorg- en hulpverlening. Wij vinden uw mening onmisbaar. Daarom zullen wij altijd met u in gesprek gaan over de beslissingen die genomen moeten worden. Wij zullen steeds ons best blijven doen voor wederzijds vertrouwen. U, uw belangen en wensen zijn steeds het uitgangspunt.

De kantonrechter benoemt een mentor. Het is wel mogelijk om naast een mentor ook een bewindvoerder te hebben.

Aanvragen van mentorschap, door wie

  • Uzelf;
  • Uw echtgenoot/geregistreerde partner/ andere levensgezel;
  • Uw familieleden zoals ouders, grootouders, broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten;
  • Uw voogd, curator of bewindvoerder zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, Titel 16, 19);
  • De officier van Justitie;
  • De instelling waar u verblijft.

Mentor nodig?

Wanneer u op zoek bent naar een mentor, neem dan contact op met Hart voor Bewind.

Lees ook: Boek 1, Titel 20, artikel 450 t/m 462 van het Burgerlijk Wetboek 

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM.