Op deze pagina staan links naar sites die u informatie geven over het indienen van aanvragen, inkomsten en vermogen, tips voor uw budget, werk, vrijwilligerswerk, activering, zorg, welzijn en andere handige weetjes. Klik op het logo om naar de site te gaan.

Rijksoverheid

Hier vindt u informatie over aanvraagprocedures van curatele, bewindvoering, professioneel mentorschap. Daarnaast vindt u informatie over inkomstenbelasting en toeslagen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Ook is er informatie van de Rijksoverheid te vinden over allerlei andere onderwerpen die voor u belangrijk en/of handig kunnen zijn.

Gemeentelijke overheid

Onder de logo's vindt u informatie van een aantal gemeenten over werk en inkomen, zoals vacatures in de gemeente, het aanvragen van WWB, Bijzondere Bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Talenten

Talentmatching is een veelgehoorde term. Om talent aan werk te koppelen hebben een aantal organisaties zich gespecialiseerd. Hieronder worden er een paar genoemd.

Diensten

Hier vindt u handige informatie over een paar organisaties die zich bezighouden met budgetteren, schuldhulpverlening, re-integratie, activering, vrijwilligerswerk en andere diensten. Er zijn vele mogelijkheden, waarbij individueel maatwerk centraal staat.

Brancheverenigingen

Er zijn verschillende brancheverenigingen voor curatoren, bewindvoerders, mentoren en schuldhulpverleners. Hieronder staan er een paar genoemd.

De opsomming op deze pagina is niet compleet natuurlijk. Er zijn vele mogelijkheden, initiatieven en projecten in de markt. Het is vooral bedoeld als opstapje naar wat er is op het gebied van werk, inkomen en participatie.