Formulieren

Op deze pagina staan links naar formulieren die door onder anderen Hart voor Bewind worden gebruikt. Op de site rechtspraak.nl staan er meer.

Algemeen

Hart voor Bewind heeft ook zelf een aantal formulieren. Zo hebben wij een klachtenformulier, dat u kunt gebruiken als u het niet eens bent met onze werkwijze of onze werkhouding. Lees hiervoor eerst ons Klachtenreglement. U kunt ons per mail om een klachtenformulier vragen.

Rechtbankformulieren

Op de site van de rechtspraak staan de formulieren waarmee een aanvraag curatele, bewind en/of mentorschap moet worden ingediend.   U vindt er ook informatie over de procedures, de kwaliteitseisen waaraan een curator, bewindvoerder, mentor moet voldoen. Verder kunt u op de site zien onder welke rechtbank u valt. Op de site wetten.overheid.nl kunt u de originele tekst nalezen.

Rechtbank Assen (klik om te vergroten)

Rechtbank Assen

Curatele aanvragen

Hiervoor moet het aanvraagformulier ondercuratelestelling worden ingevuld. Aan familie, zoals de echtgenoot, de meerderjarige kinderen, broers en zusters, wordt gevraagd of zij het eens zijn met het verzoek. Zij vullen het formulier akkoordverklaring in. De voorgestelde curator vult het formulier bereidverklaring in. De curator maakt een plan van aanpak. Als er problematische schulden zijn, moet de curator ook een aanvullend plan van aanpak bij problematische schulden/verkwisting maken.

Bij de aanvraag moeten medische documenten worden gevoegd waaruit de noodzaak van ondercuratelestelling blijkt. Alle ingevulde en ondertekende formulieren worden samen met de medische documenten naar de rechtbank verzonden.

Bewindvoering aanvragen

Hiervoor moet het aanvraagformulier onderbewindstelling en/of mentorschap worden ingevuld. Aan familieleden, zoals de echtgenoot, de meerderjarige kinderen, broers en zusters, vader en moeder, wordt gevraagd of zij het eens zijn met het verzoek. Zij vullen het formulier akkoordverklaring in. De voorgestelde bewindvoerder vult het formulier bereidverklaring in en maakt een plan van aanpak. Als er problematische schulden zijn maakt de bewindvoerder een aanvullend plan van aanpak bij problematische schulden/verkwisting.

Alle formulieren worden met de benodigde extra informatie naar de rechtbank verzonden.

Mentorschap aanvragen

Hiervoor moet het aanvraagformulier onderbewindstelling en/of mentorschap worden ingevuld. Aan familieleden, zoals de echtgenoot, meerderjarige kinderen, broers en zusters, vader en moeder, wordt gevraagd of zij het eens zijn met het verzoek. Zij vullen hiervoor het formulier akkoordverklaring in. De voorgestelde mentor vult het formulier bereidverklaring in en maakt een plan van aanpak.

Het is belangrijk om bij de aanvraag documenten mee te sturen waaruit de noodzaak van mentorschap blijkt. Alle formulieren worden samen met de bewijsstukken naar de rechtbank verzonden.