Taken curator

De taken van een curator zijn gedeeltelijk dezelfde als bij de combinatie van bewindvoering en mentorschap. Wij hebben er een paar voor u beschreven.

Taken curator

Als u voorbeelden wilt lezen van wat een curator zoal voor u doet, kunt u de uitgebreidere beschrijving op onze site lezen onder Taken bewindvoerder en Taken mentor.

Verschillen

Een verschil tussen curatele, bewindvoering en mentorschap is, dat u in het geval van curatele voor de wet niet niet langer als handelingsbekwaam wordt gezien. Dit betekent voor u dat u niet langer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. U moet dus voor elke beslissing vooraf toestemming vragen aan uw curator.

Een ander verschil met bewindvoering en mentorschap is, dat curatele wordt geregistreerd en gepubliceerd in een openbaar register, het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR).

Als u meer informatie wilt over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.