Einde curatele

Einde curatele, kan dat? Jazeker, in de wet is vastgelegd in welke situaties ondercuratelestelling wordt beëindigd. Wij hebben ze voor u opgezocht.

Oorzaken

Als de kantonrechter heeft vastgesteld dat de oorzaken op grond waarvan de curatele is uitgesproken niet meer bestaan, eindigt de curatele. Afhankelijk van de situatie, kan de ondercuratelestelling worden omgezet in een combinatie van bewindvoering en mentorschap. De rechter neemt hierover een beslissing.

Als u overlijdt eindigt de curatele van rechtswege.

Verzoek

Het verzoek aan de kantonrechter om de curatele te beëindigen kan worden ingediend door dezelfde personen die om curatele kunnen verzoeken.

Beschermingsbewind of mentorschap

Curatele eindigt ook als in plaats daarvan door de kantonrechter een onderbewindstelling en/of mentorschap wordt uitgesproken. De rechter wijst een bewindvoerder en een mentor aan.

Lees ook: Boek 1, Titel 16, artikel 389 van het Burgelijk Wetboek