Curatele aanvragen

Omdat u het moeilijk vindt om uw beslissingen te nemen, wordt voor u curatele aangevraagd. Hierna  wordt in grote lijnen beschreven hoe de aanvraag wordt ingediend.

Afspraak

U stuurt een bericht via het formulier op onze site. In het bericht schrijft u uw naam, adres en telefoonnummer. U stelt uw vraag. U kunt ook vragen of wij u willen terugbellen.

U kunt ons ook bellen voor een afspraak. Ons telefoonnummer staat op onze contact pagina.

Tijdens het eerste gesprek geven wij informatie over curatele en de aanvraagprocedure. U vertelt waarom u hulp nodig heeft. Wij spreken een week bedenktijd af. In die week kunt u nadenken over alle informatie. Na een week hebben wij weer contact. Dan vertelt u ons of u door ons geholpen wilt worden.

Als wij uw curator worden, vullen wij de aanvraagformulieren in. U geeft ons alle informatie die hiervoor nodig is.

Plan van aanpak

De curator stelt van te voren een plan van aanpak op. Zij doet dit zo mogelijk in overleg met u. In het plan staan minimaal de volgende onderwerpen beschreven:

  • Het doel van uw curatele;
  • De gemaakte afspraken om het doel van uw curatele te bereiken;
  • Wat u van uw curator mag verwachten;
  • Wat uw curator van u mag verwachten;
  • Of u 1x per 2 maanden contact met uw curator wenst en zo ja, op welke wijze;
  • Wie uw contactpersoon is;
  • Wanneer u uw contactpersoon kunt bereiken;
  • Wie de vervanger is bij afwezigheid;
  • Wie u in noodgevallen kunt bereiken, buiten werkdagen om;
  • Of u maandelijks een financieel overzicht wilt ontvangen van de mutaties op uw rekening.

Als het plan van aanpak klaar is, dan krijgt u van de curator een mondelinge uitleg over wat er in het plan staat beschreven. De curator stuurt het plan van aanpak op naar de rechter, samen met de benodigde rechtbankformulieren. De rechter beslist of er curatele wordt ingesteld en wie de curator wordt. De curatele wordt gepubliceerd in een openbaar register: Het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR). Als de beschikking van de rechter aan u is verzonden, kan uw curator van start gaan.

Tip curatele: Houdt u er rekening mee dat u vanaf het moment dat de rechter een beslissing heeft genomen, u voor elke beslissing van te voren toestemming moet vragen aan uw curator.

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM.