Curatele

Curatele is bedoeld voor meerderjarigen die niet in staat zijn om hun belangen naar behoren te behartigen of niet voor zichzelf kunnen zorgen. Hieronder kunt u lezen wat het voor u betekent.

Financieel beheer en alle beslissingen

Als de rechter heeft beslist dat u onder curatele wordt gesteld dan betekent dit voor u dat u voor de wet ‘wilsonbekwaam‘ bent. Vanaf dat moment moet u voor al uw beslissingen vooraf toestemming van uw curator hebben gekregen. U mag dus geen rechtshandelingen meer verrichten zonder toestemming van uw curator. De curatele wordt ingeschreven in het Centrale Curatele en Bewinden Register (CCBR).

Wilsonbekwaam

Iemand is voor de wet ‘wilsonbekwaam’ als hij zijn situatie over de hele breedte niet kan beoordelen, waardoor hij zijn belangen niet kan behartigen. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat:

  • U informatie over uw medische behandeling, hulpverlening, financiën, niet meer kunt begrijpen;
  • U niet begrijpt wat de gevolgen van uw beslissingen zijn;
  • U geen beslissingen kunt nemen.

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan zal uw curator een beheerrekening voor u openen waarop al uw inkomsten zullen worden bijgeschreven. Alle betalingen en bijschrijvingen vinden plaats vanaf uw beheerrekening.

Daarnaast wordt voor u een leefgeldrekening geopend waarop het afgesproken leefgeld wordt bijgeschreven. Naast ue inkomsten en uitgaven, beheert de curator beheert ook het deel van uw vermogen dat onder curatele is gesteld.

Aanvragen van curatele, door wie

  • Uzelf;
  • Uw echtgenoot/geregistreerde partner/ andere levensgezel;
  • Uw familieleden zoals ouders, grootouders, broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten;
  • Uw voogd, bewindvoerder of mentor zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, Titel 19, 20);
  • De officier van Justitie;
  • De instelling waar u verblijft.

Curator nodig?

Wanneer u op zoek bent naar een curator, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij staan u graag te woord.

Lees ook: Boek 1, Titel 16, artikel 378 t/m 391 van het Burgerlijk Wetboek.

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM.