Wat doen wij niet

Er zijn diensten die wij niet kunnen verlenen omdat het geen bewindvoerderstaken zijn. Het betreft werkzaamheden waarvoor specialistische vaardigheden nodig zijn die niet tot de expertise van een bewindvoerder behoren.

Geen bewindvoerderstaken

Ondernemersactiviteiten

Ondernemersactiviteiten vragen om specialistische kennis, die niet tot de kennis en expertise van civiele bewindvoering behoren. Wij kunnen u daar niet bij helpen.

Problematische schulden

Hulp bij problematische schulden hoort niet bij de taken van een bewindvoerder. Er zijn instanties die zich hebben gespecialiseerd in hulp bij problematische schulden. Als u een schuldsanering wilt aanvragen, verwijzen wij u graag door naar een gekwalificeerde schuldhulpverlener.

Niet onder bewind

Verder hebben wij geen zeggenschap over inkomsten en vermogen dat niet onder bewind is gesteld. Wij zullen die dus buiten onze werkzaamheden laten.

Ingewikkelde nalatenschap

Voor een ingewikkelde nalatenschap zullen wij u doorverwijzen naar een notaris. Een notaris is hierin gespecialiseerd.

Ontruimen woning

Het ontruimen van een woning en het regelen van verhuizingen zijn ook geen bewindvoerderstaken. Wij kunnen hierin wel met u meedenken, maar wij hebben hierin geen verantwoordelijkheden.

Verkoop woning

Ook het verkopen van uw woning en/of aandelen doen wij niet. In het geval dat uw woning verkocht moet worden, zullen wij vooraf toestemming aan de kantonrechter vragen. Vervolgens zullen wij een makelaar onroerend goed inschakelen, die de verkoop van de woning op zich zal nemen.

Belastingaangifte box 2, box 3

Een belastingaangifte box 2 en box 3 is een taak voor een belastingconsulent. In voorkomende gevallen zullen wij u doorverwijzen. U kunt ook zelf contact opnemen met een belastingconsulent.

Als u vragen heeft over wat geen bewindvoerderstaken zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Op de site van de BPBI kunt u ook meer lezen over dit onderwerp.