Bewindvoering

Soms komt u in een situatie terecht waarin u hulp nodig heeft bij het beheren van uw inkomsten en vermogen. Dan is bewindvoering een mogelijkheid.

Bewindvoering, wat is dat

Bij bewindvoering wordt u geholpen met het beheren van uw inkomsten en vermogen als u dat zelf niet naar behoren kunt, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat u een beperking hebt.

De kantonrechter benoemt een bewindvoerder.

De bewindvoerder zorgt ervoor dat uw financiële situatie stabiel wordt en blijft. Daarnaast onderzoekt de bewindvoerder of uw financiële positie verbeterd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van toeslagen waar u wel recht op heeft, maar die u nog niet ontvangt.

Er wordt voor u een beheerrekening geopend, waarop al uw inkomsten (of het afgesproken deel hiervan) wordt bijgeschreven. Vanaf de beheerrekening vinden de afgesproken betalingen plaats. Daarnaast wordt voor u een leefgeldrekening geopend, waarop uw afgesproken leefgeld wordt overgemaakt. De bewindvoerder beheert ook uw vermogen (of het door de kantonrechter opgedragen deel hiervan).

Bewindvoering aanvragen, door wie

  • Uzelf;
  • Uw echtgenoot/geregistreerde partner/ andere levensgezel;
  • Uw familieleden zoals ouders, grootouders, broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten;
  • Uw voogd, curator of mentor zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, Titel 16, 20);
  • De officier van Justitie;
  • De instelling waar u verblijft.

Voor wie

Bewindvoering is een mogelijkheid voor u als u moeite heeft om uw  inkomsten en uitgaven te beheren. Er zijn allerlei redenen waardoor u een steuntje kunt gebruiken. Voorbeelden zijn mensen met dementie, een lichamelijke beperkingautisme, een verstandelijke beperking, een psychische aandoening.

Bewindvoerder nodig?

Wanneer u op zoek bent naar een bewindvoerder, neem dan contact op met Hart voor Bewind.

Lees ook: Boek 1, Titel 19, artikel 431 t/m 449 van Burgerlijk Wetboek

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM.