Wat verwachten wij van u?

Wij willen onze dienstverlening aan u zo goed mogelijk uitvoeren. Om dat te kunnen doen hebben wij uw hulp nodig. Wij vragen u bijvoorbeeld om informatie te geven en wij maken afspraken over onze dienstverlening.

Informatie

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het voor ons belangrijk dat u altijd tijdig volledige en juiste informatie geeft over uw situatie. Wij willen erop kunnen vertrouwen dat u zich hieraan houdt. Ook als u informatie heeft die noodzakelijk is voor onze dienstverlening maar die nog niet bij ons bekend is, verwachten wij dat u dit per omgaande ongevraagd aan ons overlegt.

Medewerking

Verder is het belangrijk dat u altijd volledige medewerking geeft aan onze dienstverlening, gevraagd en ongevraagd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u zich goed aan de gemaakte afspraken houdt.

Overleg

Het is noodzakelijk voor ons dat u altijd vooraf overleg met ons heeft voordat u iets gaat doen dat invloed heeft op uw situatie.

Tip: Houd er rekening mee dat u (tijdelijk) niet meer zelf kunt beslissen over uw situatie. Als u precies wilt weten wat dit voor u betekent, kunt u dit nalezen onder de kopjes ‘Curatele’, ‘Beschermingsbewind’ en ‘Mentorschap’.