Wat kunt u verwachten?

Wij beseffen dat u niet zonder reden bij ons om dienstverlening komt vragen. U heeft dan al een periode van financiële zorgen en/of sociale problemen achter de rug. Dan is het belangrijk dat geluisterd wordt naar uw verhaal.

Luisteren

Wij nemen tijd om u te leren kennen. Wij nodigen u daarom uit voor een gesprek. Wij zullen u, indien mogelijk, thuis bezoeken. Dan kunt u uw verhaal in een vertrouwde omgeving vertellen. Uw persoonlijke kracht en uw kwaliteiten zijn het uitgangspunt van onze dienstverlening. Wij zullen met u bespreken waar u al goed bent en wat u zou willen verbeteren. Verder spreken wij over wat u voor uzelf belangrijk vindt bij de uitvoering van de curatele, het bewind en/of het mentorschap. Daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wij maken afspraken over wat u kunt en wilt leren en/of veranderen. Dat doen wij in uw eigen tempo en zoveel mogelijk op de manier die bij u past. Wij vinden het fijn om u hierbij te helpen. Wij houden rekening met uw achtergrond, uw levensbeschouwing en uw sociale contacten.

Persoonlijk en open

In uw contact met ons kunt u een persoonlijke, open benadering verwachten. Wij vinden een goed contact en vertrouwen belangrijk voor onze dienstverlening. Wij vinden het fijn om u te leren kennen.

Duidelijk

Wij zullen duidelijk zijn in wat wij doen en waarom. Ook zijn wij duidelijk in wat wij niet voor u kunnen doen. Wij zijn altijd bereid om dit in een gesprek aan u uit te leggen.

Inzage

Daarnaast vinden wij het vanzelfsprekend dat u inzage heeft in uw dossier en in uw financiële situatie. Via de link op de startpagina kunt u direct inloggen in uw financiële dossier. Als u uw fysieke dossier wilt inzien kunt u contact met ons opnemen. Dan maken wij hiervoor een afspraak met u. Wij geven u graag een toelichting.

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI.